Hair Loss Test – Effects Study

Test vypadávania

Pravidelné používanie oboch produktov BIOXSINE malo za následok úbytok vo vypadávaní vlasov. Po 4 mesiacoch bolo vypadávanie zredukované o 88% v skupine, ktorá používala oba produkty BIOXSINE.

Test vypadávania

Rast vlasov – Universita di Pavia

Fototrichogramická štúdia: Pravidelné používanie oboch produktov BIOXSINE spôsobilo nárast poctu vlasov v rastovej fáze (anagénna fáza) o 18% po štyroch mesiacoch. V placebo skupine nebolo pozorované žiadne zlepšenie.

Univerzita di Pavia

Zdroje: Prof. Dott Fulvio Marzatico, University of Pavia, Pharmacobiochemistry laboratory Section of Pharmacological and Toxicological Sciences: „Placebo-Controlled, clinical-instrumental assessment of the efficacy of cosmetic products for the treatment of alopecia grade II and III or Telogen effluvium.“ (June 2011)

Rast vlasov - Universita di Pavia

Rast vlasov – Dermatest

Rast vlasov - Dermatest

V aplikovanej štúdii inštitútu dermatest v Münstere trvajúcej 9 mesiacov bolo pozorované dramatické zvýšenie denzity vlasov (pocet vlasov na cm²)

Dermatest

Porovnanie aktívnych látok proti vypadávaniu vlasov

 Aktívna látka Účinok PRE PROTI
 Minoxidil Zvyšuje krvný obeh
vlasových folikúl, čo má za
následok zvýšený prísun
výživných látok.
 Uspokojivý
efekt počas
používania
 Vlasy vypadávajú krátko po tom, ako sa
prestalo s používaním • Zvýšenie srdcovej
frekvencie • Alergické reakcie • Hyperglykémia
(zvýšenie hladiny cukru v krvi • Hyperuricemia
(zvýšenie hladiny kyseliny močovej v krvi)
 Finasteride Ovplyvňuje hormón 5-
reduktázu.
Iba na lekársky predpis.
Ústne použitie.
 Uspokojivý
efekt počas
používania
 Je povolený len pre mužov • Možné
porušenie erekcie a libida • Môže nastať
zväčšenie prsníkov • Zvyšuje risk depresií
• Veľmi drahé (aj generiká)
 Krémy na pokožku hlavy Blokujú 5-reduktázu,
a tak zabraňujú tvorbe
DHT
 Zlepšenie kvality vlasov Estetické problémy (mastné vlasy, zápach)
• Účinné iba v skorých štádiách vypadávania
vlasov
 Doplnky výživy Stimulácia produkcie kreatínu
a melanínu. Dodatočný prísun
rôznych vitamínov.
 Zlepšenie kvality vlasov Neexistujú presvedčivé štúdie
• Užívanie 3 x denne
 BIOXSINE

 BIOCOMPLEX B11

 Brzdí 5-r eduktázu a
 zastavuje väzbu DHT
 na receptory.
 Klinicky potvrdené:
 Po 4 mesiacoch:
 -88% vypadávania vlasov
 +18% viac vlasov
 Neboli pozorované žiadne
 vedľajšie účinky