Nový odberateľ

Táto sekcia je určená len pre firemných zákazníkov

Na zaradenie nového klienta potrebujeme nasledujúce dokumenty:

  • DIČ, prípadne IČ DPH
  • číslo účtu
  • vývozná adresa v prípade, že sa líši od sídla firmy
  • kontaktné údaje (osoba,telefón, e-mail)
  • pracovná doba, v ktorej viete prevziať tovar
  • povolenie  činnosti

Registračný formulár