činnosť

·         DOVOZ A VEĽKODISTRIBÚCIA LIEČÍV, LIEČIVÝCH PRÍPRAVKOV A ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU

 

·         MARKETING A PRIESKUM TRHU LIEČÍV, KNOW-HOW V OBLASTI LIEKOVEJ POLITIKY

 

·         ORGANIZOVANIE A REALIZÁCIA ODBORNÝCH PODUJATÍ (semináre, konferencie, workshopy, …)

 

·         ODBORNÉ PORADENSTVO A KONZULTÁCIE – vedecké štúdie, publikácie a ďalšie prezentačné aktivity…