Orthomol

Orthomolekulový princíp Prof. Mudr. Juraj Hromec CSc.

Pripravil: prof. MUDr. Juraj Hromec, CSc. Foto: dreamstime.com chronických a degeneratívnych ochorení, ktoré sú ovplyvniteľné výživou, ďalej optimalizácia farmakoterapie ako aj zachovanie vitality a výkonnosti do vysokého veku (výrazný „anti-ageing“ efekt. Treba si uvedomiť, že ortomolekulové mikro látky sa nedokážu vytvoriť v ľudskom těle v dostatočnom množstve(niektoré vôbec!) a preto sa musia dodať vo výžive v primeranom množstve. Pri našom zpôsobe stravovania a „neraionálnej“ výžive sa však táto základná podmienka vôbec nerealizuje. Uvedené ortomolekul. mikrolátky vytvárajú akúsi pomyselnú reťaz, kde je velmi dôležitá ich vzájemná previazanosť a spolupôsobenia na viacerých úrovniach. Kvalita…

Read More