Úvod / Prevencie recidivujúcich infekcií respiračného traktu

Prevencie recidivujúcich infekcií respiračného traktu

BAKTERIÁLNY IMUNOSTIMULÁTOR NA PREVENCIU RECIDIVUJÚCICH INFEKCIÍ RESPIRAČNÉHO TRAKTU

Znižuje riziko recidív a vývoja chronického stavu!

ZÁKLADNÉ FAKTY O IMUNITE

IMUNITA sa vyvíja za spolupôsobenia mikroorganizmov.
ESENCIÁLNA MIKROFLÓRA pôsobí ako pozitívny stimul na IS a vytvára stav bdelosti, ktorý bráni patogénom v osídlení slizníc a prelomení bariéry.
KOLONIZÁCIA mikroorganizmami je pre človeka prospešná, vitálna.
INFEKCIA je interakcia s chorobným následkom a je normálna.
FYZIOLOGICKÝ KONTAKT s mikroorganizmami sa realizuje cez MALT (Mucosa-Associated Lymphoid Tissue).
MIKROORGANIZMY tvoria u 70 kg človeka 1,5-2 kg na povrchu slizníc (250 m2) a kože (2,5 m2).
ANTIBIOTIKÁ potláčajú prirodzené obranné deje v dôsledku zničenia prirodzenej mikroflóry. Vyvolávajú excesívny nárast rezistencie mikróbov.
IMUNOMODULÁCIA významne zlepšuje kvalitu života znížením frekvencie a intenzity infekcií, ktoré sú popri exp. alergénoch aj najčastejšou príčinou excerbácií alergických ochorení.
BAKTERIÁLNE LYZÁTY svojimi zložkami iniciujú imunitnú odpoveď a stimulujú vzorové receptory pre antigény a tak nahrádzajú v súčasnom „sterilnom“ svete chýbajúce mikrobiálne pozadie.

LIEČEBNÝ A PROFYLAKTICKÝ EFEKT LYZÁTOV Prevencia Infekcií na povrchu kože a slizníc dýchacích ciest, uro-genitálneho traktu a v GIT (gastro-intestinálnom trakte).

RECIDIVUJÚCE RESPIRAČNÉ INFEKCIE

RESPIRAČNÉ INFEKCIE

najčastejšie ochorenia človeka, 40% všetkých PN, 60% návštev u pediatrov
INCIDENCIA RECIDIVUJÚCICH INFEKCIÍ

Vek pacientov

Počet infektov za rok
"normálny stav"

Počet infektov za rok
"patologický stav"

< 2 roky

6,1

-

2-6 rokov

5,5

> 9

6-15 rokov

4,7

> 6

dospelí

2,0

> 3

 

RIZIKOVÉ SKUPINY

Imunodeficiencie, bronchiektázie, astma bronchiale, CHOCHP*, atopici
* chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

 

NÁSLEDKY

astma bronchiale, CHOCHP, progresívny úbytok pľúcnych funkcií (najmä v starobe)

 

OPTIMÁLNE RIEŠENIE

Potreba kolonizácie človeka baktériami vzhľadom na nedostatočnú antigénnu stimuláciu človeka 21. storočia a výrazný nárast rezistencie mikróbov.

Znížiť spotrebu ANTIBIOTÍK - Pridať BAKTERIÁLNE IMUNOMODULÁTORY

LUIGER I, LUIGER II

Postregistračná, otvorená, multicentrová štúdia s liekom LUIVAC u pacientov nad 65 rokov s recidivujúcimi infekciami respiračného traktu, vrátane CHOCHP

Trvanie štúdie: LUIGER I (2000-2002) 1 rok , 2. rok sledovanie, LUIGER II po 10 rokoch (2010-2012).
Cieľ: vplyv na frekvenciu, intenzitu a trvanie infekcií a špecifickú/ nešpecifickú liečbu, výskyt NÚ.
Dávkovacia schéma: prvý rok 1. a 3. mes./ 1 tbl. denne, 10. rok 8 týždňov 1 tbl. denne ráno nalačno.
Počet pacientov: LUIGER I (n=98), LUIGER II (n=50).

VYHODNOTENIE ŠTÚDIE LUIGER I - IRT

Trvanie štúdie

Frekvencia infekcií

Trvanie a intenzita

Trvanie a intenzita

Bez potreby chronickej liečby na začiatku

Bez potreby chronickej liečby na konci

1. rok

↓ o > viac ako 50%

71,3% do 7 dní

27,7% do 14 dní

12,0%

31,6

2. rok

↓ o 50% zo 186/93 IRT u 93/74 pac.

77,4% do 7 dní

21,5% do 14 dní

12,0%

28,4%

IRT= infekcie respiračného traktu
Poznámka: V štúdii LUIGER II sme dosiahli podobné výsledky ako v 2. roku štúdie LUIGER I.

VYHODNOTENIE ŠTÚDIE LUIGER I - SPRIEVODNÁ LIEČBA

Trvanie štúdie

Redukcia symptomatickej terapie

Redukcia ß - agonistov / teofínu

Redukcia stereoidov

Redukcia antibiotík

1. rok

30,4%

18,3%

13%

6,8%

2. rok

28,1%

20,5%

11,8%

*

* Počet dní s potrebou užívania ATB klesol zo 791 dní (98 prac.) na 305 dní (74 prac.) v 2005 / 2006 r.

Poznámka: Približne u 50% pacientov bola potreba aplikácie 3. dávky LUIVAC.

BAKTERÁLNY IMUNOMODULÁTOR
z najčastejších patogénov dýchacích ciest

ORÁLNE PODÁVANIE

VÝZNAM IMUNOTERAPIE
Stimulácia špecifickej a nešpecifickej imunity!
Okrem tvorby protilátok zvyšuje PRIRODZENÚ IMUNITU a cez TH1 lymfocyty priaznivo ovplyvňuje atopický POCHOD (tzv. normalizácia zmenenej imunity).

Cez podporu tvorby TNF-α, interleukínov, interferónov, imunoglobulínov, β-defenzínov a zvýšenú aktivitu NK buniek likviduje AJ VÍRUSOVÉ INFEKCIE.
BAKTERIÁLNE LYZÁTY MAJÚ VÝRAZNÝ EFEKT NA ZNÍŽENIE FREKVENCIE INFEKCIÍ

 

ZÁVERY

Perorálny imunostimulátor LUIVAC tbl. je:
• Účinný a bezpečný liek pri recidivujúcich respiračných infektoch vo všetkých vekových kategóriách vrátane seniorov.
• Tolerancia liečby a compliance bola výborná - žiaden hlásený závažný NÚ!
• Booster efekt - výhodné využiť aspoň 1 dávku (28 tbl.)- 1x ročne, dlhodobo!

LUIVAC 28 tabliet

obsahuje v 1 tablete 3 mg zmesi bakteriálnych lyzátov z min. 1 x 109 zárodkov kmeňov Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae , Branhamella catarrhalis.

DÁVKOVANIE:

Imunizácia 28 dní

Interval 28 dní

Posilenie imunity 28 dní

1 tableta ráno nalačno

bez liečby

1 tableta ráno nalačno

Užívanie je bezpečné počas celého roka. Imunizáciu je možné opakovať po roku v trvaní 28 dní. Liek je bez preskripčného obmedzenia. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH, Mníchov, Nemecko

Distribúcia v SR: spol. s r.o., Spoločenská 9, 821 04 Bratislava