Úvod / Imunoterapeutikum – Bezpečná ochrana počas celého roka

Imunoterapeutikum – Bezpečná ochrana počas celého roka

 

Milá pacientka, milý pacient, milí rodičia,

Vy alebo Vaše dieťa trpíte opakujúcimi sa infekciami nosa, hrdla a priedušek, čo znamená, že Vaše dýchacie cesty viackrát do roka, obzvlášť v jesenných a zimných mesiacoch ochorejú. Lekár potom hovorí o "recidivujúcich infektoch dýchacích ciest".

Následujúce úvahy by Vám mali pomôcť porozumieť Vašej chorobe ako aj možnostiem jej liečby.

Čo sú opakujúce sa infekty dýchacích ciest?

V zásade sa hovorí o infekte vtedy, ak vniknú choroboplodné zárodky ako sú vírusy aleko baktírie do tela, tam sa rozmnožia a vyvolajú chorobu.

Dýchací systém je prostrednictvom vdychovaného vzduchu v stálom styku s okolitým svetom. So vzduchom sa do neho dostanú prachy a plyny, vírusy a baktérie. V priebehu celého dýchacieho traktu sa nachádzajú ojedinele alebo do skupín nahromadené obranné bunky (napr. v krčných mandliach).
Pri ochorení môže vzniknúť horúčka a bolesť hlavy, prpi postihnutí horných dýchacích ciest sa objaví nádcha, bolesti hrdla, zachrípnutie alebo, najmä u detí, bolesť uší.
Ak sú postihnuté dolné dýchacie cesty môže byť v popredí kašel, vykašliavanie a ťažkosti s dychom.

Akú úlohu hrajú teluvlastné obranné sily?

Ak vzniknú vírusy alebo baktérie do dýchacích ciest, zareaguje na túto situáciu teluvlastný obranný systém (imunitný systém). Vždy vtedy, ak sa pomer medzi obrannými mechanizmami a útočníkom mení v prospech vniknutého choroboplodného zárodku, vznikne infekt dýchacích ciest.
Obranné síly môže zoslabiť aj celý rad vonkajších faktorov, takže vniknuté choroboplodné zárodky získajú prevahu. Spomenúť tu možno napr. fajčenie, znečistený vzduch, chladné a vlhké počasie.

Prečo Vám lekár predpísal Luivac?

Často sa opakujúce infekty dýchacích ciest naznačujú oslabenie obranných síl.
Luivac obsahuje súčasti tiel usmrtených baktérií, ktoré už nemôžu vyvolať infekt, sú ale schopné povzbudit imunitný systém, v podstate ho trénovať.

 

 

Aký je rozdiel medzi antibiotikom a Luviac®om

Antibiotiká brzdia rast bakterií alebo ich usmrtia, na vírusy nemajú žiadny vplyv. Používajú sa na liečbu bakteriálnych infektov. Ochranu pred novým infektom ale neposkytujú. Preto je dôležité podporiť Luivacom teluvlastné obranné síly tak, aby opäť naplno prevzali svoju úlohu a aby mohli telo pred opakujúcim sa infektom lapšie ochránoť.

Akú úlohu má Luivac®?

Luivac posilňuje teluvlastné obranné síly, to má za následok, že počet, trvanie a závažnosť onfektov klesne. Takto sa môže znížiť aj potreba antibiotík.

Na čo by ste mali bezpodmienečne dbať:

Aby sa s Luivacom docielil ten najlepší možný úspech, riadťe sa Vy alebo Vaše deti predpísaným plánom liečby. Pomôže Vám pri tom jednoduchá schéma -> 1 tableta denne -> ráno na lačný žalúdok.
V prej fáze úžívania sa uvedie do činnosti rad obranných reakcií tela. Po 28 dňovej prestávke sa v druhej fáze, trvajúcej 28 dní, uskutoční "osvieženie". Ako je známe o štěpení proti chorobám, majú imunitné bunky pamäťovú schopnosť a reagujú na toto osveženie obyčajne rýchlejšie a silnejšie ako pri prvom kontakte. Preto sa toto osvieženie (druhá vakcinácia) odporúča.

Všeobecné opatrenia na zosilenie teluvlastných obranných síl

Dbajte na pestrý a mnohostranný spôsob stravovania.
Pravidelne športujte, napr. gymnastiku.
Zrieknite sa - ak je to len trochu možné - fajčenia (aj Vaše dieťa fajčí "pasívne" s Vami).
Skúste sa vyhýbať nadmerným stresom.

Cieliené opatrenia proti nebezpečenstvu nákazy

V období prechladnutí sa vyhýbajte väčším zhromaždeniam ľudí. Vyvolávatelia choron sa prenášajú kašľom a kýchaním, ale aj podávaním rúk.
Dbajte na dostatočné vetranie miestností.
Používajte papierové vreckovky.

Dôrazné odporúčania

Venujte pozornosť informáciám o používaní lieku.
Pri ťažkých infektoch s napr. horúčkou, bolesťou uší a vykašliavanám hnisavého spúta (chrchľa), navštívte ihned lekára.
Pri výskyte infekčných chorôb sa porozprávajte s Vaším lekárom. vysvetlí Vám, či pri špeciálnom prípade postačí iba liečba Luivacom.

 

Imunizácia
28 dní

Interval
28 dní

Booster
28 dní

1 tabletka každý deň na lačný žalúdok

Bez liečby

1 tabletka každý deň na lačný žalúdok